Nolikums par partijas Daugava-Latvijai nodaļām

1.Nodaļas veidojamas pēc teritoriālā principa. Katrā teritorijā –
republikas pilsētā vai novadā (izņemot Rīgas pilsētu) darbojas tikai
viena nodaļa.
2. Rīgas pilsētā nodaļas veido katrā priekšpilsētā.
3. Nodaļa var tikt izveidota, ja tajā ir ne mazāk par septiņiem partijas
biedriem.
4. Nodaļa ir jāreģistrē partijas „Daugava – Latvijai”(turpmāk tekstā –
Partija) Valdes sekretariātā.
5. Nodaļas tiek izveidotas, sasaucot dibināšanas sapulci, uz kuru tiek
uzaicināti attiecīgajā pašvaldības teritorijā dzīvojošie partijas biedri.
Dibināšanas sapulci sasauc un līdz nodaļas vadītāja ievēlēšanai vada
Partijas Valdes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots Valdes loceklis.
6. Nodaļas augstākā lēmējinstitūcija ir pilnsapulce, kas no nodaļas
dalībnieku vidus, ar balsu vairākumu, ievēlē vadītāju. Pēc nodaļas
vadītāja priekšlikuma pilnsapulce apstiprina vadītāja vietnieku un
sekretāru.
7. Ja nodaļas vadītājs izstājās vai tiek izslēgts no Partijas, vai pēc Partijas
Valdes atzinuma turpmāk nevar pildīt amata pienākumus, Partijas
priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots Valdes loceklis, viena mēneša laikā,
sasauc nodaļas ārkārtas pilnsapulci, kas ievēlē jaunu nodaļas vadītāju.
8. Nodaļas amatpersonu pārvēlēšana notiek reizi gadā, trīs mēnešu laikā
pēc Partijas kārtējā kongresa.
9.Nodaļas pilnsapulci, uzaicinot visus nodaļas dalībniekus, sasauc
nodaļas vadītājs ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
10.Partijas Nodaļas galvenie uzdevumi ir:

10.1. Partijas mērķu un darbības popularizēšana;
10.2.Sekmīga dalība attiecīgās pašvaldības vēlēšanās un aktīva
līdzdalība Saeimas priekšvēlēšanu kampaņā;
10.3. Piedalīšanās Partijas organizētajos pasākumos.

11. Nodaļas vadītāja pienākumi:

11.1. Nodaļas pārstāvība attiecībās ar citām partijas institūcijām un
amatpersonām;
11.2.
Priekšlikumu iesniegšana citām Partijas institūcijām un
amatpersonām;

11.3.Pašvaldību vēlēšanu kampaņas praktiskā vadība attiecīgajā
teritorijā;
11.4. Līdzdalība Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas norisē;
11.5. Partijas mērķiem un prasībām atbilstošu jaunu biedru piesaistīšana;
11.6. sadarbība ar vietējo pašvaldību Partijas mērķu sasniegšanai;
11.7. sadarbība ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem.

12. Nodaļas vadītāja vietnieka un sekretāra pienākumi:
12.1. Nodaļas vadītāja vietnieks pilda nodaļa vadītāja rīkojumus un
vadītāja pienākumus, ja nodaļas vadītājs pamatotu iemeslu dēļ nevar pildīt
savus pienākumus.
12.2. Nodaļas sekretārs - protokolē visas nodaļas sapulces, kārto nodaļas
dokumentāciju, ja ir Partijas Valdes lēmums, saņem biedru naudas, kuras
ieskaita partijas bankas kontā vai kasē.

13. Nodaļas manta un nauda.
13.1. Nodaļai var būt ziedojumos saņemta manta tikai ar Partijas Valdes
akceptu. Naudas līdzekļi tiek uzglabāti Partijas bankas kontā
vai Partijas kasē.
13.2. Ja Partija saņem mērķa ziedojumu konkrētai nodaļai, tad saņemtie
līdzekļi ar Partijas valdes lēmumu tiek izmantoti tikai konkrētai
nodaļai.
13.3. Iespēju robežās, 50% no nodaļas biedru naudas iemaksām Partijas
bankas kontā vai kasē, tiek novirzītas konkrētās nodaļas darba
organizēšanai.

14. Ja nodaļas dalībnieku skaits ir kļuvis mazāks par septiņiem partijas
biedriem, Partijas Valde anulē dotās nodaļas reģistrāciju un nodaļa tiek
likvidēta.
Komentāri (1)  |  2011-03-05 15:11  |  Skatīts: 1666x         Ieteikt draugiem       TweetMe
Igors* - 2011-03-23 11:35
beidzot ir redzams, ka partijas valde nodarbojas ar ko tiešām vajadzīgu , tagad tikai jautājums vai tiešām izdosies tās nodaļas nodibināt.


- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ